Sin75 (Sin75 Kaçtır ?)

Jul 17, 20211 dakika

Sin 75 (Sin 75 Kaçtır ?)Sin75° = (√6+√2)/4'e eşittir. Sin75°'nin değerinin neden (√6+√2)/4'e eşit olduğunu, 15 75 90 Üçgeni'nden veya toplam fark formüllerinden yararlanarak ispatlayabiliriz. Sinüs için toplam fark formülleri aşağıdaki gibidir.sin(a+b) = sina.cosb + sinb.cosa

sin(a-b) = sina.cosb - sinb.cosa75 = 30 + 45'tir. Sin30, cos30, sin45 ve cos45'in trigonometrik değerlerini bildiğimiz için buradan sin75'in trigonometrik değerini rahatlıkla hesaplayabiliriz. (Bakınız: Önemli Açıların Trigonometrik Değerleri)Sin75 Değerisin75 = sin(30+45)

sin75 = sin30.cos45 + sin45.cos30

sin75 = 1/2.√2/2 + √2/2.√3/2

sin75 = 1.√2/2.2 + √2.√3/2.2

sin75 = √2/4 + √6/4

sin75 = (√2+√6)/4 olur.√2 ≌ 1,4142

√6 ≌ 2,4494

(√2+√6)/4 ≌ (1,4142 + 2,4494)/4

(√2+√6)/4 ≌ 3,8636/4

(√2+√6)/4 ≌ 0,9659 olur.Birim Çember Yardımı ile Sin75'in Değerini Bulma

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon