sinx türevi

May 11, 20201 dakika

sinx in türevi nedir ?y = f(x) = sinx ⇒ y' = f(x)' = cosx'dir.sinx türevi ispatı1. Yol

2. Yol

3. Yolsinx ve cosx fonksiyonunun sonsuz seri şeklindeki açılımlarından faydalanarak da sinx'in türevinin cosx olduğunu ispatlayabiliriz.

Dikkat !y = f(x) = sinu ⇒ y' = f(x)' = u' . cosu olur.Örnek

y = sin(x³ - 5x² + 2x + 7) ise y' = ?Cevap

y = sinu ise y' = u' . cosu

y = sin(x³ - 5x² + 2x + 7)

y' = (x³ - 5x² + 2x + 7)' . cos(x³ - 5x² + 2x + 7)

y' = (3x² - 10x + 2 + 0) . cos(x³ - 5x² + 2x + 7)

y' = (3x² - 10x + 2) . cos(x³ - 5x² + 2x + 7)

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon