Sittin Sene Ne Demek?

Dec 20, 20201 dakika

Sittin Sene Kaç Yıldır?"sittin sene" Arapça kökenli bir sözcük olup "altmış yıl" anlamına gelmektedir. Mecazi anlamı ise "çok uzun süre, çok uzun zaman dilimi" demektir. Halk arasında "ilelebet, sonsuza dek, öbür boyu, hiçbir zaman" gibi anlamlara gelecek şekilde de kullanılmaktadır. "sittin sene" yerine bazen Türkçe kökenli olan ve çok uzun bir zamanı, çok uzun bir süreyi kasteden "kırk yıl" deyimi de kullanılmaktadır.Arapça "altı" anlamına gelen sitta(t) (ستّة) kelimesinden türetilmiş olan ve "altmış" anlamına gelen sittīn (ستّين) ile "yıl" anlamına gelen sana(t) (سنة) kelimelerinden gelmektedir.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon