SQL Sorgularının İşlenme Sırası

Apr 29, 20211 dakika

SQL Sorgularının İşlenme SırasıHer sorgu bir veritabanından verileri çekmek ile başlar ve ardından verileri filtreleme işlemi ile devam eder. Hangi sonuçların nerede erişilebilir olduğunu bilmemiz için sorgunun işlenme sırasını anlamak önemlidir.

Sorguların İşlenme Sırası

1. FROM ve JOINFROM ve JOIN , sorgulanan verilerin toplam kümesini belirlemek için ilk olarak yürütülür. FROM ve JOIN içeren sorgularda tüm tabloların bir arada tutulduğu geçici bir tablo oluşur.2. WHERE

FROM veya (varsa)JOIN ile üzerinde çalışılacak veri kümesine sahip olduğumuzda, ilk olarak WHERE koşulu tek tek satırlara uygulanır ve şartları karşılamayan satırlar atılır.3. GROUP BYWHERE şartı uygulandıktan sonra kalan satırlar, GROUP BY yan tümcesinde belirtilen sütundaki ortak değerlere göre gruplandırılır. Gruplamanın sonucunda , yalnızca o sütunda benzersiz değerler olduğu kadar satır olacaktır.4. HAVINGSorguda bir GROUP BY deyimi var ise HAVING deyimindeki şartlar gruplanmış satırlara uygulanır, şartları karşılamayan gruplanmış satırlar atılır. WHERE deyimi gruplanmış olan veriler üzerinde işlem yapmaz sorgunuz hata verecektir.5. SELECTSorgunun SELECT kısmındaki ifadeler en son hesaplanır.

6. DISTINCTKalan satırlardan tekrar eden veriler silinecektir.7. ORDER BYORDER BY deyimi tarafından bir sıra belirtilirse, satırlar belirtilen verilere göre artan veya azalan sırada sıralanır.Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
Bylge Icon
Bylge Icon