Statik Sürtünme

May 12, 20202 dakika

Statik Sürtünme, bir nesneyi hareketsiz tutan kuvvettir. Nesneyi hareket ettirmeye başlamak için statik sürtünme kuvvetinin aşılması gerekir. Nesne hareket etmeye başladıktan sonra nesne üzerinde kinetik sürtünme kuvveti oluşmaya başlar. Bir nesne az bir kuvvetle hareket etmeye başladıktan sonra, nesneyi hareket ettiren kuvvete eşit ve ters yönde statik sürtünme kuvveti oluşur. Kuvvet artırılırsa, bir noktadan sonra maksimum nesne üzerindeki statik sürtünme kuvveti yenilir ve nesne hareket etmeye başlar.Statik sürtünme kuvveti kendini dengeleyen bir kuvvettir. Statik sürtünme kuvveti yukarıda da değindim gibi uygulanan kuvvete eşdeğer ve zıt yönlüdür.Statik sürtünme kuvveti anlamak için aşağıdaki resmin daha açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Bir cisim hareket ettirilmeye başlandığı zaman sandığımızın aksine yüzeyler her zaman pürüzsüz değildir. Bu yüzeylerde küçük tümsekler ve çukurlar diyebileceğimiz girintili ve çıkıntılı yerler mevcuttur. Pürüzsüz olmayan bu yüzeyler nedeniyle, birbirine etki eden bu iki madde arasında bir sürtünme kuvveti oluşur. Oluşan bu sürtünme kuvvetine statik sürtünme kuvveti adı verilir.Statik sürtünme kuvvetinin doğrultusuna cismi hareket ettirmek için etki ettiğimiz kuvvete ise kinetik sürtünme adı verilir. Cismi hareket ettirmeye çalışmak için etki ettiğimiz kuvvet , statik sürtünme kuvvetinden düşük ise bu durumda statik sürtünme kuvveti kinetik sürtünmeden fazladır. Eğer cisim hareket etmeye başlarsa, bu durumda statik sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvvetinden daha fazladır.Yukarıdaki cümleden şöyle bir sonuç çıkarılabilir. Hareket eden cisimlerde kinetik sürtünme her zaman statik sürtünmeden daha fazladır.Statik Sürtünme Kuvveti Formülü

Fs = k.N ‘dir.k: Statik Sürtünme Katsayısı(Bu verilen soruya ve ortama göre değişiklik gösterir)

N: Nesneye sağdan ve soldan etki eden kuvvet, yatay bir durumda sadece kendi ağırlığıdır.

Statik Sürtünme Yasaları ve Kanunları

  • Statik sürtünme kuvveti temas alanına bağlı değildir.
  • Maksimum normal kuvvet artarsa, nesnenin hareket etmeden dayanabileceği dış kuvvette artar.
  • Sürtünme kuvveti hareket yönüyle her zaman zıt yönlüdür.
  • Sürtünme katsayısı etkileşen iki maddenin yüzeylerine ve düzgünlüklerine bağlıdır.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/puzzle-4771997_1280.jpg
Yararlı Bilgiler

Pratik ve Yararlı Bilgiler...

Bylge Icon
Bylge Icon