Su Canlılar İçin Neden Önemlidir?

Oct 26, 20201 dakika

Suyun Canlılar Açısından Önemi

Su; insanlar, hayvanlar ve bitkiler açısından yaşamın devamı için hayati öneme sahip inorganik bir bileşiktir.Birincisi

Hücrelerin ihtiyaç duyduğu çeşitli besin maddeleri, organik ve inorganik bileşikler, su ve oksijen bileşiminin büyük bir kısmını suyun oluşturduğu kan ile hücrelere taşınırken; Hücrelerde oluşan karbondioksit, su, azotlu atıklar ve mineral tuzlar da yine aynı şekilde kan ile hücrelerden uzaklaştırılır.

İkincisi

Suyun canlılar açısından yaşamsal öneminin bir başka sebebi de biyolojik katalizörler olarak bilinen enzimlerin ancak sulu ortamda çalışabilmeleridir. Enzimler hücrelerin içerisinde gerçekleşen ve yaşamın devamı için gerekli biyokimyasal reaksiyonları müthiş şekilde hızlandıran (katalizleyen) protein yapılı biyomoleküllerdir. Enzimler kimyasal bir tepkimeyi başlatmazlar ama başlamış olan bir tepkimenin aktivasyon enerjisini (kimyasal bir reaksiyonun başlaması için aşılması gereken enerji engeli) düşürerek reaksiyonun düşük bir sıcaklıkta ve inanılmaz bir hızda gerçekleşmesini sağlar.Örneğin, hücreler canlılıklarını sürdürebilmek için her an ve sürekli olarak enerjiye (ATP) ihtiyaç duyarlar ve ihtiyaç duydukları bu enerjiye de çoğunlukla şekerden (glikoz) karşılarlar. Hücrelerde şekerin yanması olayı enzimler sayesinde saniyenin çok kısa bir süresi içerisinde ve düşük bir sıcaklıkta gerçekleşir. Ancak bu olay dışarıda olduğu gibi yüksek bir sıcaklıkta ve uzun bir süre de gerçekleşmiş olsaydı canlıların yaşamlarını sürdürmeleri mümkün olmazdı. Örneğin, insan beyni yüksek oran da enerji tükettiği için şekere en çok ihtiyaç duyan organdır ve beynimiz 5 dakika gibi kısa bir süre enerjisiz kalırsa hücreleri yavaş yavaş ölmeye başlar.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon