SULTAN MELİKŞAH KİMDİR?

Oct 3, 20201 dakika

Sultan Melikşah kimdir?

Sultan Melikşah Büyük Selçuklu İmparatorluğunun 3.Sultanıdır.

16 Ağustos 1055 de İsfahan da doğmuştur.

Çocukluğu isfahan çevresinde geçmiştir.

Melikşah küçük yaşta babası Sultan Alparslanla Gürcistan seferine katılmıştır.

Karahanlı Hanının kızı Terken hatunla evlenmiştir.

Sultan Melikşah Alimlere değer veren bir sultandı,dönemin büyük düşünürlerinden Ömer Hayyamı sarayında himaye etmiştir.

1072 Yılında sultan olmuştur.

Melikşahın gayesi tüm Müslüman devletleri tek çatı altında toplamaktı.

Sultan Melikşah döneminde Büyük Selçuklu en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

Melikşah zamanında Maveraünnehir ve Harzemi ele geçirmiştir.

Anadolunun 3/1 ve Suriye yine Sultan Melikşah zamanında ele geçirilmiştir.

Devletine en parlak dönemlerini yaşatmıştır.

Sultan Melikşah Selçukluda ilk rasathaneyi kurmuştur ve 1086 yılında dünyanın ilk güneşe dayalı takvim sistemini yaptırmıştır[CELALİ TAKVİMİ].

Sultan Melikşah aynı zamanda edebiyatlada ilgilenmişitir. Kendinin rubaileri meşhurdur.

EŞLERİ;

TERKEN HATUN

ZÜBEYDE HATUN

TACEDDİN SEFERİYE HATUN

ÇOCUKLARI;

BERKYARUK

GIYASEDDİN TAPAR

MUIZEDDİN SENCER

NASIREDDİN MAHMUD

ADUDÜVVEDLE AHMET

DAVUD

TUĞRUL

HUMAR

MAH MELEK HATUN

SİTARA

CEVHER HATUN

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3-eu-west-1.amazonaws.com/8f0b4cb0-03d2-11eb-bf9f-35f73e0c6a17.jpeg
KATKI

TARİH,SİYASET

Bylge Icon
Bylge Icon