Tan2x Türevi

Jun 13, 20211 dakika

Tan2x'in Türevi Nedir ?Tan2x'in Türevi 2.(1 + Tan²2x)'tir.İspatıy = f(x) = tanx ⇒ y' = f(x)' = 1 + tan²x

y = f(x) = tanu ⇒ y' = f(x)' = u'.(1 + tan²u)y = f(x) = tan2x

y' = f(x)' = (2x)'.(1 + tan²2x)

y' = f(x)' = 2.(1 + tan²2x)tan2x = sin2x/cos2x

y' = f(x)' = 2.(1 + (sin2x/cos2x)²)

y' = f(x)' = 2.(1 + sin²2x/cos²2x)

y' = f(x)' = 2.(cos²2x + sin²2x/cos²2x)

cos²2x + sin²2x = 1

y' = f(x)' = 2.(1/cos²2x)

y' = f(x)' = 2/cos²2xy' = f(x)' = 2.(1/cos2x)²

1/cos2x = sec2x

y' = f(x)' = 2.(sec2x)²

y' = f(x)' = 2.sec²2x

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon