trigonometri değerleri

Mar 6, 20211 dakika

Yukarıdaki dik üçgen yardımıyla trigonometrik ifadeleri (sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, sekant ve kosekant) tanımlayabiliriz.sinα = a/c

cosα = b/c

tanα = a/b

cotα = b/a

secα = c/b

cscα = c/a

Yarıçapının uzunluğu 1 birim olan çembere birim çember denir. Birim çember yardımıyla da trigonometrik ifadeleri tanımlayabiliriz. Yukarıdaki birim çember (r = 1 birim) üzerinde sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, sekant ve kosekant ifadeleri tanımlanmıştır.Önemli Açıların Trigonometrik Değerleri

Yukarıdaki birim çember üzerinde önemli açılar ve trigonometrik değerleri gösterilmektedir.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon