Türkçe ve Moğolca Ortak Kelimeler

May 1, 20204 dakika

Altay Dil Ailesi içinde yer alan Türkçe ve Moğolca birbirine en yakın ve dil bilgisi bakımından da bir birine en benzeşik iki dil grubudur. Tarihin çok eski devirlerinden beri Türk ve Moğol halklarının birbirlerine yakın bölgelerde yaşamaları ve bunun sonucunda çeşitli ilişkiler kurmaları ve ayrıca bu iki dil grubunun aslında aynı olduğu ve tarihin bilinmeyen bir döneminde birbirlerinden ayrıldığı düşünüldüğünde aralarında birçok ortak ve benzer kelimeler bulunmakta olup bu kelimelerden bazıları aşağıda sıralanmıştır.TÜRKÇE MOĞOLCA (LATİN) MOĞOLCA (KİRİL) İNGİLİZCE

çiçek tsetseg цэцэг flower

bal bal бал honey

süt süü сүү milk

yürek, kalp zürkh зүрх heart

demir tömör төмөр iron

buz mös мөс ice

altın alt алт gold

elma alim алим apple

eşek iljig илжиг donkey

aslan,arslan arslan aрслан lion

çöl tsöl цөл desert

üzüm üzem үзэм grape

tarla talbar талбар field

buğday buudai буудай wheat

koyun khoni хонь ovis

inek ünee үнээ cow

öküz ükher үхэр ox

boğa bukh бух bull

incir injir инжир common fig

arpa arvai арвай barley

sakal sakhal сахал beard

sürü sürgiin сүргийн herd

dil khel хэл tongue

yıl jil жил year

siyah, kara khar xар black

deve temeenii тэмээний camel

değirmen teerem тээрэм mill

sarımsak sarmis cармис garlic

elçi elchin элчин ambassador

koç khuts хуц ram

kaburga khavirga хавирга rib

asker, çeri tsereg цэрэг soldier

zincir ginjin гинжин chain

böğür jigüürt жигүүрт flank

sansar suusar суусар marten

çamur shavar шавар mud

soğan songino сонгино onion

kör sokhor сохор blind

komşu khörsh хөрш neighbor

kurak khuurai хуурай dry

damga tamga тамга stamp

ikiz ikher ихэр twin

kök ekh эх root

karanlık kharankhui харанхуй dark

tuz davs давс salt

toz toos тоос dust

gerek kheregtei хэрэгтэй need

kova khuvin хувин pail

al, kızıl ulaan улаан red

bahadır baatar баатар heroKüçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon