Uzay Mühendisliği Nedir

May 1, 20202 dakika

Uzay Mühendisliği nedir?Uzay mühendisliği , atmosfer dışındaki hava-uzaydan ekonomik, bilimsel ve teknolojik amaçlı hizmet ve ürün sağlamayı amaçlayan bir mühendislik dalıdır. Uzay mühendisleri sivil ve askeri kuruluşlarda, dünya çevresinde yörüngeye konacak insanlı ve insansız hava-uzay araçlarını ve bunları yörüngeye koyacak roketleri tasarlayan ve inşa eden, görev ve yol planlarını hesaplayan, sürekli kontrol ederek, görevlerini yerine getirmelerini sağlayan mühendislerdir. Ayrıca, hava-uzay araçlarında yapılacak bilimsel ve teknolojik amaçlı deneylerin gerçekleştirilmesinde de görev alırlar.Başlangıçta havacılık mühendisliğinin bir kolu olan uzay mühendisliği, 20. yüzyılın başından itibaren uzay araştırmaları alanında yaşanan ilerlemeler ve çok farklı işlevleri olan uzay araçlarının (örneğin uzay istasyonları, insansız uzay araçları, uzay mekikleri, sondalar, uydular) geliştirilmesi nedeniyle günümüzde ayrı bir mühendislik dalı olarak kabul ediliyor. Neden?Hava araçları ile uzay araçlarının çalışma mekanizması birbirinden farklıdır. Helikopter, uçak gibi atmosferde hareket eden hava araçları ileriye doğru hareket etmek için içinde bulundukları havayı geriye doğru iter. Ancak uzayda hava yoktur. Bu nedenle uzay mühendisleri uzay araçlarının atmosferin dışına çıkmasında, uzayda yol almasında ve yön değiştirmesinde kullanılabilecek farklı itki sistemlerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapar.Uzay mühendisliğinin ilgi alanlarından biri uzay araçlarına etki eden kuvvetlerin (örneğin kütle çekim kuvveti, atmosferdeki hava sürtünmesi, itki sistemlerinin oluşturduğu itme kuvveti) yörünge hareketleri üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Bu, uzay araçlarının uzayda takip edeceği yolun belirlenmesinde hayli önemlidir.Ayrıca uzay araçlarının yüksek enerjili ışınlar, ağırlıksız ortam, çok düşük ve yüksek sıcaklıklar gibi zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanması gerekir. Uzak teknolojilerinde önemli aşamalardan biri de uzay araçlarının hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlayan sistemlerin geliştirilmesidir. Uzay mühendisliğinin alt dallarından olan bu alan insanlı ve insansız uzay görevlerinin başarıyla gerçekleştirilmesine ve ortaya çıkan sorunların düzeltilmesine imkân sağlar.İyi bir uzay mühendisi olabilmek için, üst düzeyde genel yeteneğe sahip olmak, fizik ve astronomi konularına ve bilimsel araştırmalara ilgi duymak gerekmektedir.Son olarak, uzay mühendisliği bölümü belki dünyada birçok ülkede oldukça fazla üniversitede eğitim vermekte fakat ülkemizde sadece İTÜ ve yeni açılan THK Üniversitesidir.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
Bylge Icon
Bylge Icon