YENİÇERİLERİN TARİHİ

Oct 3, 20202 dakikaYeniçeriler Osmanlı Devletinin uzun yıllar üst sınıf birlikleri olmuştur.

Yeniçeri Ocağı 1363 de 1.Murat tarafından kurulmuştur.

Yeniçeri Ocağına girecek kişiler devşirme sistemi ile toplanmıştır.

Osmanlı Devletinin yeni fethettiği yerlerde,Hristiyan ailelerden bir çocuğu alınıp yetiştirilmek üzere Müslüman bir ailenin yanına verilirdi.

1-2 sene Müslüman ailenin yanında din,örf ,adet öğrenen çocuklar acemi ocağına gönderilirdi.

Acemi ocağında da belli bir düzeyde eğitim alan çocuklar yeteneklerine göre farklı alanlara gönderilirdi.

Zeki olan çocuklar ilerde devlet adamı olması için enderuna gönderirlerdi

Gücü kuvveti yerinde,kabiliyetli ve fiziği iyi olan çocuklar ise yeniçeri ocağına gönderirlerdi.

Yeniçeri Ocağı uzun yıllar Osmanlının vurucu gücü,düşmanların korkulu rüyası olmuşlardır.

Ateşli silahların icadıyla yenilenmişlerdir.

Tüfekli yeniçeriler ismiyle yeni bir birlik kurulmuştur.

İlerleyen dönemlerde yeniçeri ocağında çatlamalar yaşanmıştır.

İlk delik Sultan 3.Murat zamanında oğlunun sünnet düğününde,cambazların gösterileri çok hoşuna gidince cambazları ödül olarak yeniçeri ocağına alınmalarının istemiştir.

Yeniçeri ocağı zamanla askeri oluşumdan öte,menfaat ve çıkarların alet edildiği bir oluşum haline gelmiştir.Ehli olmayan kişiler ocağa alınmıştır.

Zamanla yeniçeriler padişah değiştiren,halka zorbalık yapan ,asayişi bozan kişiler haline gelmişlerdir.

Yapılan ıslahatlara sürekli karşı çıkmaları Osmanlının ilerlemesinde büyük bir engel teşkil etmiştir.

Bir çok padişah yeniçeri ocağını kaldırmak istesede başarılı olamamıştır.Sultan 2.Osman Hotin seferi sonrasında yeniçerilerin başıbozuk ve düzensiz hareketlerinden dolayı ocağı kaldırmak istesede bunu canıyla ödemiştir.Sultan 2.Osmanın ocağı kapatma planını haber alan yeniçeriler Sultan 2.Osmana isyan ederek yedi kule zindanlarında genç padişahı boğarak öldürmüşlerdir.

Osmanlıda ilk ve son katledilen padişah olmuştur.

2.Mahmut zamanı ise yeniçerilerin sonu olacaktır.

Sultan 2.Mahmut bir gece yeniçeri ocağını topa tutarak yeniçeri ocağını kapatmıştır. Tüm yeniçerileri öldürtmüştür.Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3-eu-west-1.amazonaws.com/8f0b4cb0-03d2-11eb-bf9f-35f73e0c6a17.jpeg
KATKI

TARİH,SİYASET

Bylge Icon
Bylge Icon