Yeşil Plaka

May 1, 20202 dakika

Yeşil Plaka Kime Verilir? - Yeşil Plaka Nedir?

Ankara, İstanbul ve Adana gibi büyükelçilik hizmetlerinin ve binalarının bulunduğu bir şehirde yaşamıyorsanız çok görebileceğiniz bir plaka türü değildir. Yeşil plaka, Türkiye'de faaliyet gösteren büyükelçilik ve konsolosluk araçlarına veya ilgili büyükelçiliklerde ve konsolosluklarda görevli diplomatlar ve idari teknik personellerin araçlarına verilir. Büyükelçilik ve konsolosluk hizmetindeki araçların plakalarının ortasındaki harfler Karayolları Yönetmeliği 55/b maddesine göre CC, CD, CG, ve CM olmak zorundadır. Yeşil Plaka, diplomatik çalışanlarına görevli olduğu süre boyunca verilir. Görev sona erdikten sonra plaka görevli personelden geri alınır. Diplomatik görevliler, yeşil plaka kullanmak zorunda değildir. Ancak yeşil plaka kullanmak istemeyenler, plakanın hemen sağ tarafına yabancı diplomatik görevli olduğunu gösteren CD, CG, CM, ve CC harf gruplarını yapıştırmak zorundadır.Yeşil Plakanın Ortasındaki Harfler?

Yeşil plakada yer alan CC, CD, CG ve CM harfleri bu arabanın içerisinde büyükelçilik ve başkonsolusluk hizmetinde bulunan kişiyi gösterir.  • Yeşil Plaka CC: Konsolos(Corps consulaire)
  • Yeşil Plaka CG: Konsolosluk İdari ve Teknik Personel
  • Yeşil Plaka CD: Büyükelçi(Corps Diplomatique)
  • Yeşil Plaka CM: Büyükelçilik İdari ve Teknik Personel

Yeşil Plakaları Araçların Özellikleri

Yeşil plaka sadece renk bakımından normal plakalardan ayrılmaz. Normal plakaların aksine, yeşil plakaya sahip bir araç;

  • Polis tarafından durdurulamaz
  • Arama işlemine tabi tutulamaz
  • Gümrük kapılarında kontrol edilemezYeşil plaka yukarıda özellikleri sahip olmasına rağmen, bu araçların bilinen aksine trafik içinde normal plaka araçlara bir geçiş üstünlüğü, kırmızı ışıkta geçme, hız ve trafik kurallarına uymama gibi muafiyetlere sahip değildir.Yeşil plakanın yukarıdaki vermiş olduğu özelliklerinden dolayı ülkemizde sıklıkla yasa dışı olaylarda kullanılır. Özellikle, İstanbul ve çevresinde kullanılan sahte yeşil plakalar bir ara gündemi ile fazlasıyla meşgul etmişti. Fatihteki bir iş adamının öldürülmesi ve Kayseri'de meydana gelen hain saldıra da sahte yeşil plakalı araçlar kullanılmıştı. (Kaynak)Karayolları Mevzuatında Yeşil Plaka İle İlgili Maddeler

  • Diplomatik ve konsüler muafiyeti bulunan kişilerin araçlarına CC, CD, CG ve CM harf(Madde 55-b)
  • Büyükelçiliklerde görevli ve diplomatik muafiyeti olan kişilere ait araçlara takılacak plakalarda(CD ve CM grupları) zemin beyaz, harf ve rakamlar yeşil; Başkonsolosluklarda görevli kişilere ait araçlara takılacak plakalarda(CC ve CG grupları) zemin yeşil, harf ve rakamlar beyaz. (Madde 56-d)
  • Diplomatik muafiyeti haiz kişilerle, misyonlarda görevli diplomatik statüye sahip olan personelin ülkemizde özel veya tüzel kişilerden ya da finansal kiralama yoluyla kiralayacakları araçlarına, mütekabiliyet esasları da göz önünde bulundurularak, noterlerce tanzim edilen kira sözleşmesiyle birlikte, Dışişleri Bakanlığının yazılı teklifi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici olarak CC 0001'den CC 9999'a, CD 0001'den CD 9999'a, CG 0001'den CG 9999'a ve CM 0001'den CM 9999'a kadar olan plakalardan verilebilir. Sürenin bitiminde, tahsis edilen plakalar hiçbir tebligata gerek olmadan ilgililerce trafik kuruluşlarına iade edilir.(Madde 58-d)(Kaynak)Ek Bilgi: Yeşil plakanın ülkemizde kullanımı yukarıdaki gibiyken Avrupa'daki kullanımı farklıdır. Yeşil plaka Avrupa'da aracın elektrikli olduğunu gösterir. Yeşil plakaya sahip araçlar şehirlerde normal plakalı araçlara göre bir takım avantajlara sahiptir. Park etmede öncelik ve düşük park ücreti, şehir merkezinde fosil yakıtlı araçların giremediği yere girebilme ve bazı vergilerden muafiyet gibi özellikleri ile normal plakalardan ayrılır.Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/puzzle-4771997_1280.jpg
Yararlı Bilgiler

Pratik ve Yararlı Bilgiler...

Bylge Icon
Bylge Icon