Yunanistan'ın Genişlemesi (1821 - 1947)

Jul 30, 20201 dakika

1821 Yunan İsyanı'ndan 1947 Paris Antlaşması'na kadar Yunanistan'ın Büyümesi • Rumların, Aleksandr İpsilanti başkanlığında 21 Şubat 1821'de Eflak-Boğdan'da (Romanya) başlatmış oldukları isyan 19 Haziran 1821'de Osmanlı kuvvetlerince bastırıldı. • 6 Nisan 1821'de Rumlar, Balyabadra Piskoposu Germanos önderliğinde Mora Yarımadası'nda (Güney Yunanistan) 2. bir isyan başlattılar. • İngiltere ve Fransa 9 Temmuz 1829'da Yunanistan'ın geleceği ile ilgili 22 Mart 1829 tarihli Londra Protokolü kararlarını Osmanlı Devleti'ne resmen iletti. • 14 Eylül 1829 tarihinde Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Edirne Antlaşması ile Yunanistan'ın özerkliği kabul edildi. • Osmanlı Devleti, Yunanistan'ın bağımsızlığına ilişkin 3 Şubat 1830 tarihli Londra Protokolü kararlarını 24 Nisan 1830'da resmen kabul etti. • 27 Temmuz 1832'de bağımsız Yunanistan'ın sınırlarını belirleyen (47.516 km²) İstanbul Sözleşmesi imzalandı ve 30 Ağustos 1832 tarihinde de tüm taraflarca onaylandı. • İngiltere, 1815 yılında ele geçirmiş olduğu ve yedi büyük adadan oluşan Yunan Adaları Birleşik Devletleri'ni (2.659 km²) 1864 yılında Yunanistan'a hediye etti. • Büyük devletlerin de baskıları sonucunda Osmanlı Devleti 2 Temmuz 1881 tarihli İstanbul Sözleşmesi ile Teselya Bölgesini (13.395 km²) Yunanistan'a bıraktı. • 1912 - 13 Balkan Savaşları sırasında Yunanistan; Yanya, Selanik ve Girit adası ile Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Bütün Kuzey Ege Adaları'nı ele geçirdi. Osmanlı Devleti 14 Kasım 1913 tarihli Atina Antlaşması ile bu durumu kabul etti.

 • 1914'te Arnavutluk'un Kuzey Epir bölgesini (6.444 km²) işgal eden Yunan ordusu İtalyanların baskısı sonucu 1917'de bölgeden çekilmek zorunda kaldı. • 27 Kasım 1919 tarihinde İtilaf Devletleri ile Bulgaristan arasında imzalanan Neuilly (Nöyli) Antlaşması ile Batı Trakya bölgesi (8.578 km²) Yunanistan'a verildi. • 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması'na göre İzmir ve çevresi ile Doğu Trakya Yunanistan'a bırakılıyor ve böylece ülkenin yüz ölçümü 173.779 km²'ye ulaşıyordu. Ancak Anadolu'daki Milli Mücadele hareketinin başarıya ulaşması üzerine 24 Temmuz 1923'te imzalan Lozan Antlaşması ile Yunanistan bu topraklardan vazgeçmek zorunda kaldı. • 10 Şubat 1947 Tarihinde imzalanan Paris Antlaşması ile İtalya, On İki Adaları Yunanistan'a bıraktı.
Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon