Amonyak Asit mi Baz mı

08/07/20201 dakikalık okuma

Bir bileşenin asit mi baz olduğunu karar veren şey kendisi değil hangi bileşenle tepkimeye girdiğidir. Örneğin; suyu(H2O), CH3COOH ile tepkimeye soktuğunuzda su baz olarak davranırken, NH3 ile tepkimeye sokarsanız asit olarak davranır.Eğer sorunuz tam olarak şu ise; Amonyak Buz ile karıştırıldığında asit mi yok baz olarak mı? davranır. Bu durumda cevap baz olacaktır.

Soruyu daha netleştirmek için asit ve baz tanıma bakmak gerekiyor. Sulu çözeltilerde ortama OH– iyonu veren bileşenler baz olarak tanımlanırken, ortama H+ iyonu veren maddeler asittir. Bu durumda amonyağı su ile tepkimeye soktuğumuzda aşağıdaki gibi bir tepkime oluşur ve ortama OH- iyonu bırakır.NH3 + H2O ↔ NH4 + OH–Ayrıca, amonyak tipik bir bazdır ve hiç hidroksit iyonu içermez. Su ile tepkiye girdiğimiz zaman Amonyum ve hidroksit iyonu üretir. Bu tepkime geri döndürülebilir, amonyağın su ile tepkimesinde amonyak moleküllerini %99 tepkimeye girmez, sadece %1'lik kısım su ile tepkimeye girerek hidroksit iyonları üretir.Amonyağın(NH3) asitik değer çok düşüktür, bu yüzden H20, CH3COOH, H2SO4 gibi bileşenlerle karıştırıldığında genellikle baz olarak davranır.

https://bylge-images.s3-eu-west-1.amazonaws.com/a25b6b60-d8b2-11ea-ad1b-db2952685724.jpegchemistryhocam senin desteğini bekliyor.
İçerik paylaşarak para kazanmanın kolay yolu 💰