Kısmi İntegral

Jun 18, 20202 dakika

Kısmi İntegrasyonKısmi İntegral Yöntemi veya Kısmi integrasyon Yöntemi integral alma kurallarından biri olarak ve daha çok polinom şeklindeki bir fonksiyon ile üstel bir fonksiyonun veya trigonometrik bir fonksiyonun çarpımının integralini hesaplama da yaygın olarak kullanılan bir metoddur.Tek parça halindeki bazı fonksiyonların integralini almak oldukça zor ve zaman alıcı bir iş olduğundan dolayı Parçalı integral yönteminde bu durumdaki fonksiyonlar parçalarından birisinin kolayca integralinin alınabileceği iki parçaya ayrılır.Türev ve Diferansiyely = f(x) fonksiyonu için aşağıda eşitliğin her iki tarafının da diferansiyelini alalım.y = f(x)

dy = df(x)

dy = f(x)'dx

dy/dy = f(x)' olur.Yukarıdaki eşitlikteki dx ve dy ifadeleri sonsuz küçüklükteki (sıfıra yakın) değişimleri anlatmaktadır.Parçalı İntegral Yönteminin Formülüu(x) ve v(x) türevlenebilir iki fonksiyon olsun.∫ u(x) . v(x)' dx = u(x) . v(x) - ∫ v(x) . u(x)' dx olur.İspat[u(x) . v(x)]' = u(x)' . v(x) + v(x)' . u(x)

d[u(x) . v(x)] = d[u(x)] . v(x) + d[v(x)] . u(x)

[u(x) . v(x)]' dx = u(x)' dx . v(x) + v(x)' dx . u(x)

[u(x) . v(x)]' dx = v(x) . u(x)' dx + u(x) . v(x)' dx

v(x) . u(x)' dx + u(x) . v(x)' dx = [u(x) . v(x)]' dx

u(x) . v(x)' dx = [u(x) . v(x)]' dx - v(x) . u(x)' dx

∫ u(x) . v(x)' dx = ∫ [u(x) . v(x)]' dx - ∫ v(x) . u(x)' dx (∫ f(x)' dx = f(x))

∫ u(x) . v(x)' dx = u(x) . v(x) - ∫ v(x) . u(x)' dx olur.

Örnek 1

∫ x . sinx dx İntegralinin sonucu nedir ?u(x) = x

u(x)' dx = x' dx

u(x)' dx = dx

v(x)' dx = sinx dx

v(x)' = sinx

v(x) = -cosx

∫ u(x) . v(x)' dx = u(x) . v(x) - ∫ v(x) . u(x)' dx

∫ x . sinx dx = x . -cosx - ∫ -cosx . dx

∫ x . sinx dx = x . -cosx - ∫ -cosx dx

∫ x . sinx dx = -x . cosx - (-sinx) + c

∫ x . sinx dx = -x . cosx + sinx + c olur.Örnek 2

∫ 3x² . lnx dx İntegralinin sonucu nedir ?u(x) = lnx

u(x)' dx = (lnx)' dx

u(x)' dx = x'/x dx

u(x)' dx = 1/x dx

v(x)' dx = 3x² dx

v(x)' = 3x²

v(x) = x³

∫ u(x) . v(x)' dx = u(x) . v(x) - ∫ v(x) . u(x)' dx

∫ lnx . 3x² dx = lnx . x³ - ∫ x³ . 1/x dx

∫ lnx . 3x² dx = lnx . x³ - ∫ x² dx

∫ lnx . 3x² dx = lnx . x³ - x³/3 + c olur.Örnek 3

∫ 2x . eˣ dx İntegralinin sonucu nedir ?u(x) = 2x

u(x)' dx = (2x)' dx

u(x)' dx = 2 dx

v(x)' dx = eˣ dx

v(x)' = eˣ

v(x) = eˣ

∫ u(x) . v(x)' dx = u(x) . v(x) - ∫ v(x) . u(x)' dx

∫ 2x . eˣ dx = 2x . eˣ - ∫ eˣ . 2 dx

∫ 2x . eˣ dx = 2x . eˣ - 2 ∫ eˣ dx

∫ 2x . eˣ dx = 2x . eˣ - 2 . eˣ + c olur.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon